Regulamentul Tabere de Vara STEM GirlsGoIT


Regulamentul Tabere de Vară STEM GirlsGoIT 2018 Secțiunea 1. Părțile și scopul Taberei de Vară STEM GirlsGoIT Art. 1 - Organizator

A.O. Asociația pentru Dezvoltarea Tehnologiilor Informaționale EDUCAT (TEKEDU), organizație înregistrată la Ministerul Justiției, data înregistrării 5 februarie 2014, președinte Mihaela Iurașcu.

Art. 2 - Participanți

Fete cu vârsta între 14 și 20 de ani care au fost acceptate în urma procesului de selecție, din Republica Moldova.

Art. 3 - Scopul Taberei de Vară STEM GirlsGoIT

Scopul Taberei de Vară STEM (Știintă, Tehnologii, Inginerie, Matematică) este să încurajeze fetele să testeze domeniul STEM și să le inspire să aleagă studii și carieră în acest domeniu.

Art. 4 - Locul și perioada de desfășurare

Tabăra de Vară STEM GirlsGoIT 2018 se va desfășura în două ture
(cu participante diferite): Prima tură - Software development: 11 - 19 iulie.
A doua tură: Hardware development (Imprimare 3D, Robotică, Drone) 21 - 29 iulie

Tabăra de Vară de va desfășura la Chișinău (locația specifică urmează sa fie anunțată până la 15 iunie).

Secțiunea 2. Procedura de înscriere și eligibilitate Art.5 - Condiții de înscriere (1) Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:
 • formularul de aplicare accesibil pe www.girlsgoit.org
 • acordul unui părinte sau a unui tutore (se va solicita persoanelor selectate)
 • buletinul de identitate al părintelui (se va solicita persoanelor selectate)
 • buletinul de identitate al aplicantei (sau certificatul de naștere; se va solicita persoanelor selectate)
 • (2) Perioada de înscriere este 1 mai - 3 iunie 2018. Înscrierea se va efectua online pe site-ul www.girlsgoit.org . În cazul în care aveți dificultăți la completarea formularului online, vă rugăm să ne contactați la mihaela.iurascu@tekedu.org (3) Perioada de selecție este 4 - 10 iunie 2018. Aplicantele selectate vor fi anunțate pe email-ul indicat în formularul de aplicare la 11 iunie 2018. (4) Confirmarea participării 11 - 17 iunie 2018 prin e-mail și prin expedierea documentelor adiționale prezentate în prezentul Regulament. (5) Neconfirmarea participării în perioada prevăzută presupune pierderea locului și selectarea primei aplicante de pe lista de așteptare. (6) Taxa de participare urmează să fie achitată în prima zi de participare în cadrul Taberei și contituie 350 MDL. Organizatorii vor asigura cazarea, alimentarea și materialele necesare participantelor pe durata Taberei de vară. (7) Participantele care provin din familii social-vulnerabile sau grupuri de persoane cu necesități speciale, vor fi scutite de achitarea taxei de participare, la prezentare documentelor care atestă cele prezentate în aplicare. (8) Participantele cu necesități speciale vor beneficia de serviciile unui asistent social selectat de organizatori (serviciile asistentului social nu presupun costuri pentru participante). Art. 6 - Criterii de selecție (1) Persoanele care for aplica vor fi supuse procedurii de selecție realizate în funcție de:
 • motivația de participare (exprimată în aplicare)
 • cunoștințe minime de engleză
 • pasiunea pentru tehnologii (exprimată în aplicare)
 • dorința de implicare în activitățile programului GirlsGoIT (exprimată în aplicare)
 • (2) Baremul de evaluare este următorul:
 • motivația de participare - 40 puncte
 • cunoștinte minime de engleză - 10 puncte
 • pasiunea pentru tehnologii - 20 de puncte
 • dorința de implicare în activitățile programului GirlsGoIT - 30 de puncte

 • Capitolul II. Dispoziții privind derularea activităților pe durata Taberei de Vară STEM GirlsGoIT Secțiunea 1 - Drepturile și obligațiile participantelor Art. 7 - Participantele au următoarele drepturi:
 • să folosească în mod gratuit infrastructura pusă la dispoziție la locația Taberei de Vară
 • să participe la activitățile Taberei de Vară
 • să beneficieze de asistență medicală în caz de urgență/necesitate
 • să beneficieze de protecția datelor cu caracter personal
 • să beneficieze de tratament egal și nediscriminatoriu pe durata Taberei de vară
 • Art. 8 - Participantele au următoare obligații:
 • să respecte Regulamentul Tabere de Vară
 • să aibă o ținută și comportament civilizat
 • să nu angajeze în numele Taberei de Vară în acțiuni care vor aduce prejudiciu participantelor, organizatorilor și sponsorilor
 • să respecte instrucțiunile organizatorilor și trainerilor pe durata Taberei de Vară
 • să nu părăsească grupul/teritoriul Taberei de vară fără permisiunea organizatorilor
 • să păstreze curățenia în toate spațiile prevăzute pentru Tabăra de vară
 • să nu deterioreze/ distrugă bunurile materialele care aparțin locației și organizatorilor Taberei de Vară
 • să nu dețină sau să consume produse nocive (alcool, tutun ș.a.)
 • Secțiunea 2 - Cazarea și alimentarea participantelor Art. 9 - Participantele vor fi cazate pe teritoriul desfățurării Taberei de Vară (locația va dispune de toate comoditățile necesare). Art. 10 - Participantele vor lua masa de 3 ori pe zi pe teritoriul locației de desfășurare a Taberei de vară. Art. 11 - Participantele vor păstra liniștea în perioada 23:00 - 7:00. Secțiunea 3 - Responsabilitate Art. 12 - Participantele, părinții sau tutorii participantelor sunt de acord că Organizatorii nu vor purta responsabilitate pentru pierderi, distrugeri ale bunurilor personale sau eventuale accidentări ale participantelor. Organizatorii vor oferi susținerea și asistența necesară în cazu de necesitate. Art. 13 - Organizatorii se obligă să protejeze datele cu caracter personal al participantelor și să colecteze materiale foto sau video doar cu consimțământul participantelor. Art. 14 - Pe întreaga durată a Taberei de Vară participantele sunt singurele responsabile de protejarea bunurilor personale. Art 15 - Organizatorii îşi rezervă dreptul de a lua măsuri în ceea ce priveşte verificarea aplicării şi respectării Regulamentului şi de a acţiona în consecinţă dacă prevederile acestuia sunt încălcate sau se pune în pericol siguranţa grupului sau a vreuneia dintre participante. Art. 16 - Organizatorii îsi rezervă dreptul să excludă din Tabăra de vară, fără restituirea taxei de participare, orice participantă care comite abateri de la prezentul Regulament, care le agresează, ameninţă pe celelalte participante, care are un comportament neadecvat. Art. 17 - Organizatorii vor putea cere despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin încalcarea prezentului Regulament şi din culpa participantelor, în limita dispozitiilor legale in vigoare. Art. 18 - Costurile daunelor materiale cauzate de participante în locurile în care se vor desfăşura activităţile Taberei de vară vor fi suportate de către părinţi sau tutorele legal. Capitolul III. Dispoziții finale Art. 19 - Prezentul regulament este supus Legii Republicii Moldova. Art. 20 - Eventualele litigii ce decurg din sau în legatură cu acest Regulament se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar, de instanţele competente.